ANBI_logo

Stichting Bucket Rock is aangemerkt als ANBI

ANBI status

Stichting Bucket Rock is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting dient daarvoor aan een aantal voorwaarden te voldoen met het oog op een transparante werkwijze en communicatie.
Op deze pagina worden alle belangrijke gegevens en documenten gepubliceerd.

 

 

Gegevens Stichting Bucket Rock

p/a Van Vlietstraat 23
4814 EK Breda
Email: info@bucketrock.nl

Bank NL75 INGB 0006 6556 83
KvK 61756334
RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 854474833

Voorzitter: Arjon Valk  (Tel: 06-20025190)
Secretaris: Stefan Poortvliet (Tel: 06-17420241)

Doelstelling van de stichting

  1. De stichting heeft ten doel het verwerven van geld om te doneren aan instanties/instellingen die hulp en begeleiding bieden aan zieke kinderen en hun ouders en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting dient het algemeen belang
  3. de stichting heeft geen winstoogmerk
  4. de stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het minimaal een keer per jaar organiseren van een benefit rockfestival onder de naam Bucket Rock, warbij geld wordt ingezameld middels de verkoop van entreekaarten en goodies als ook door sponsoring.

Werven van gelden

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet en activiteiten. Door middel van het aanboren van hun netwerk beoogd de Stichting sponsorbijdragen te genereren om een zo hoog mogelijke opbrengst te hebben. Door middel van Social Media probeert de naamsbekendheid te krijgen om zoveel mogelijk bezoekers te krijgen. Tevens worden posters en flyers bij verschillende horeca gelegenheden opgehangen en worden entreekaarten op verschillende locaties verkocht. Het is ook mogelijk om online entreekaarten te bestellen.

Tijdens de avond van het concert wordt een loterij georganiseerd. De te vergeven prijzen zijn giften van bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen. Ook bijvoorbeeld gesigneerde shirts van bekende sportmensen worden verloot.

Beheer en besteding van gelden

De jaarlijks verworven middelen worden na afloop van het concert, direct afgestort naar het uitgekozen goede doel. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als drukwerk, (bank)administratie- en overboekingskosten, reisdeclaraties en ander kleine onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Downloads

Verslag Bucket Rock 2015

Tussentijdse cijfers Bucket Rock dd 11-03-2015

Activiteitenkalender Bucket Rock

Bucket Rock

Donderende drums
Gierende gitaren
Pompende bassen
Rauwe kelen
Zweet
En vooral veel lol

Onvergetelijk!
Voor iedereen die van echte, eerlijke rockmuziek houdt en het goede doel een warm hart toedraagt.

Stichting Bucket Rock

Email: info@bucketrock.nl
p/a Van Vlietstraat 23
4814 EK Breda

Bank NL75 INGB 0006 6556 83
KvK 61756334

Stichting Bucket Rock is door de belastingdienst erkend als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Lees meer...
ANBI_logo_100
.
(c) Bucket Rock